Vade Takibi Modülü (Premium Ön Muhasebe)

 Ana Sayfa / �r�nlerimiz / Premium �n Muhasebe Program� / Vade Takibi Mod�l� (Premium �n Muhasebe)

Vade Takibi Modülü (Premium Ön Muhasebe)Bilsoft vade takip program� ile vadesi geçen mü�terilerinizi takip edebilir, hangi mü�terilerin vadesinde ödeme yapmad�klar�n� görebilir, aç�k hesap ve isteyece�iniz para tutar�na göre görüntüleyebilir, vadesi geçen mü�terilerinize ödeme tarihi ile ilgili bilgilendirme maili ve sms gönderebilirsiniz. 

Cari hesap ödeme tahsilat takibi için gerekli olan Ödeme plan� seçene�i ile aç�k hesap, taksit, nakit, senet, çek gibi pek çok seçene�i esnek bir �ekilde kullanmak mümkündür. Bu kullan�m ile ayr� ayr� listeler alabilirsiniz.

Çek/senet i�lemleri d���nda vadeli yap�lan i�lemlerin tümüne ödeme plan� ba�lan�r. Ödemeler bu plana uygun olarak ödeme listeleri ile takip edilir. Vade tarihi aral���n� kendiniz belirleyebilir, tüm vadeli i�lemleri tek ekranda görebilirsiniz.

 
 

Program Özellikleri


  • Çek/Senet Takibi:
  • Listeleme yaparken istedi�iniz iki tarih aras�, çek durumu, çek türü, çek numaras� ve ünvana göre filtreleme yapabilir ve raporlayabilirsiniz. Sayfa alt�nda al�nan çek toplam� ve verilen çek toplam� bakiyelerini görüntüleyebilirsiniz.
  •  
  • Cari Hesap Takibi:
  • Listeleme yaparken istedi�iniz iki tarih aras�, ödeme �ekli ve ünvana göre filtreleme yapabilir ve raporlayabilirsiniz. Sayfa alt�nda toplam borç ve toplam alacak bakiyelerini görüntüleyebilirsiniz.
  •  
  • Taksit Takibi:
  • Listeleme yaparken istedi�iniz iki tarih aras�, ödeme �ekli ve ünvana göre filtreleme yapabilir ve raporlayabilirsiniz. Al�nacak toplam taksit bakiyesini görüntüleyebilirsiniz.
 
 

Görseller


Bilsoft vade takibi t�m vadeli i�lemler
Tüm Vadeli ��lemler
Bilsoft vade takibi �ek takibi
Çek Takibi
Bilsoft vade takibi cari takibi
Cari Takibi
Bilsoft vade takibi taksit takibi
Taksit Takibi
Bilsoft vade takibi ayarlar
Ayarlar